Polityka prywatności i plików cookies

W poniższej polityce zawarte są zasady pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, a także plików cookies w związku z korzystaniem z mojej strony internetowej https://korekta-redakcja.pl. Zapoznaj się z nią.
                                                                                                                   § 1
                                                                                                Pojęcia podstawowe
1. Jestem Administratorem Twoich danych osobowych.
Nazywam się Krystyna Jakaczyńska i prowadzę działalność gospodarczą, wpisaną do CEiDG pod nazwą ABAKOR Krystyna Jakaczyńska z siedzibą 05-830 Stara Wieś ul. Nastrojowa 45, NIP 6911149454, Regon 260800182.
2. Strona – to moja strona internetowa dostępna pod adresem https://korekta-redakcja.pl.
3. Użytkownik – to każdy podmiot korzystający z mojej strony, a więc również TY.
                                                                                                                 § 2
                                                                                                      Dane osobowe
1. Jako Administrator jestem uprawniona do przetwarzania Twoich danych.
2. Swoje dane osobowe przekazujesz całkowicie dobrowolnie i świadomie za pomocą formularza kontaktowego, zamieszczonego na stronie, drogą mailową, telefonicznie, a także w ramach realizowanych płatności bankowych za wykonane usługi.

Twoja zgoda, wyrażona w sposób wyżej wymieniony, jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych.

3. Dane osobowe gromadzone są i przetwarzane:
● w niezbędnym zakresie, uzasadnionym charakterem świadczonych usług
● w celu obsługi korespondencji
● dla celów podatkowych i księgowych
● dla celów wynikających z przepisów prawnych
● dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o realizację usług.

4. Twoje dane osobowe mogę powierzyć innym podmiotom, z których pomocą realizuję cele wymienione w poprzednim punkcie, a mianowicie: firmie hostingowej, firmie prowadzącej główny rejestr domeny .PL, podwykonawcom, prawnikom i innym podmiotom wspierającym, gdy jest to konieczne.

Twoje dane osobowe, zgromadzone z należytą starannością przeze mnie – Administratora, chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób nieupoważnionych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych w:
● Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
● ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
● ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

                                                                                                                    § 3

                                                                                                 Prawa Użytkownika

1. Przysługują Ci następujące prawa:
● prawo dostępu do swoich danych i sprostowania ich
● prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych
● prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
● prawo do przenoszenia danych osobowych
● prawo do usunięcia danych
● prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody.

2. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień, skieruj na mój adres mailowy, odpowiednie żądanie/życzenie.
Jeśli jednak przepisy prawa będą obligowały do dalszego przechowywania/przetwarzania Twoich danych przez określony czas lub podyktowane to będzie moim (Administratora) interesem prawnym, to Twoje żądanie nie będzie wykonane.

                                                                                                                 § 4

                                                                                         Pliki cookies i logi serwera

1. W czasie, gdy przeglądasz stronę internetową, pobierane są automatycznie Twoje dane, za pomocą cookies, czyli tzw. ciasteczek. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer do Twojego urządzenia (laptop, tablet, smartfon), które zapamiętują dane i zapisują w logach serwera.
Do tych danych zalicza się adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, system operacyjny.

2. Zgromadzone, dzięki tym plikom, informacje pozwalają na odczytanie ich tylko serwerowi, który je utworzył, a dane zapisane w logach serwera nie są łączone z konkretnymi Użytkownikami mojej strony internetowej i nie mają na celu identyfikacji Użytkownika.

3. Zapamiętane przez pliki cookies dane i zapisane w logach serwera, służą do lepszego zarządzania stroną internetową. Do przeglądania informacji o Użytkownikach wykorzystuję Google Analitycs w celu analizy statystyki zachowań Użytkowników na stronie internetowej.
Zawartość logów serwera nie ujawniam nikomu poza osobami uprawnionymi do zarządzania serwerem.

4. Zawsze masz możliwość wyłączenia lub ograniczenia przechowywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, która uniemożliwi przechowywanie tych plików na Twoim urządzeniu. W takim przypadku korzystanie ze strony może być mocno ograniczone.

                                                                                                                      § 5

                                                                                                    Postanowienia końcowe

1. W niniejszej Polityce prywatności, jako Administrator, zastrzegam sobie prawo do dokonywania zmian w zależności od rozwoju mojej strony internetowej oraz w przypadku zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące Polityki prywatności możesz kierować na adres:
kontakt@korekta-redakcja.pl.